• Slider 2.jpg

Tjenester

Våre tjenester innen regnskap, økonomi og rådgivning.

Frister og datoer

Frister og datoer for mva og skatter.

Kontakt

Kontaktinformasjon og kart.
Regnskap

Vi utfører regnskapstjenester for en rekke bedrifter i mange forskjellige bransjer. Våre kunder har tilhørlighet i Bergen og omliggende kommuner.

Vi utfører blant annen følgende tjenester;
-stiftelse / registrering av nye selskaper
-endringer i selskapsforhold
-regnskapsføring
-innhenting av betalinger fra OCR løsning
-remittering
-utarbeidelse av selvangivelse og ligningspapirer
-utarbeidelse av årsregnskap med noter
-hjelp til styrets beretning eller andre administrative dokumenter
-innsending av årsregnskap / selvangivelse
-budsjettering.

Les mer
Fakturering

Vi fakturerer for kunder, eller kundene fakturerer selv, enten i eget fakturaprogram eller direkte i vårt regnskapsprogram.

Vi tilbyr følgende faktureringsløsninger;
-kunden fakturerer selv og vi fører fakturaene manuelt i vårt system.
-kunden fakturerer selv og vi importerer filer til vårt system. Her må først sjekkes ut at fakturaprogrammet kan eksportere filer for import i vårt regnskapsprogram.
-vi fakturerer etter fakturagrunnlag levert fra kunde, enten i post eller på e-post.
-kunden fakturerer direkte i vårt regnskapsprogram v/ web løsning. Pris på dette er etablering kr 1500.- + mva og kr 150.- + mva pr. mnd.Husk at bokføringsloven stiller krav til godkjent fakturasystem, og krav til innhold i en faktura. 
-vi sender ut purringer etter avtale med kunden.
-vi oversender saker til inkasso. Vi har avtale med Akros Inkasso, slik at våre kunder får gunstige betlingelser. Husk at omtvistede saker ikke blir inkassosaker, men må tas i Forliksrådet.

Les mer
Lønn

Vi utfører lønnsarbeid på en effektiv måte med direkte overføring til regnskapssystemet og til Altinn for innsending.

Vi tilbyr følgende tjenester vedrørende lønn;

-lønnsføring etter levert grunnlag fra kunden, enten i post eller på e-post.
-beregning og innsending av terminoppgaver for skatt og arbeidsgiveravgift.
-utskrift og innsending av lønns- og trekkoppgaver.
-inn- og utmelding i AA registeret.
-kontakt med NAV i forbindelse med refusjoner.
-administrasjon av OTP.

Les mer
Rådgivning

Vi hjelper våre kunder med valg av selskapstype, og andre vurderinger som påvirker driften og skattekostnaden.

Vi kan tilby følgende rådgivningstjenester:
-valg av selskapstype med virkning for skatt, pensjon, risiko mm.
-vurdering ved kjøp av driftsmidler med tanke på moms og skattemessige konsekvenser. Spesielt ved kjøp av firmabiler er det viktig med en grundig vurdering i forkant.

-utarbeidelse av styre- og generalforsamlingsprotokoller.

-arkivering av bedriftens dokumenter og protokoller.
-hjelp til styrets beretning, eller andre dokumenter hvor bedriftens aktiviteter skal vurderes.
-rådgivning vedrørende kundens interne rutiner, spesielt med tanke på hva som skal til for utarbeidelse av regnskap og ligningspapirer på en effektiv måte.
-hjelp til vurderinger ved ansettelser.

Les mer
System

Vi benytter annerkjente programvarer med tanke på effektive prosesser i vårt regnskapsarbeide.

Følgende programvare benyttes;

Uni Micro - regnskapsprogram som har vert testvinner flere år på rad i PC World. Brukervennlighet og fleksibilitet medfører effektivt arbeid for våre kunder. Her kan kunder kjøpe rimelig løsning for fakturering i programmet - se under tjenesten fakturering.

Uni Micro lønn - benyttes ved lønnskjøring. Dette er en del av Uni Micro pakken, og er brukervennlig samtidig som det er enkelt å overføre data til regnskapet.

Total Årsoppgjør - benyttes til utarbeidelse av årsregnskap og ligningspapirer. Enkel overføring fra regnskapsprogram til Total, og god brukervennlighet gjør dette til et riktig valg for oss.

Akelius dokument - et program som forenkler arbeidet ved å utarbeide dokumenter for våre kunder. Her ligger mange forskjellige maler som vi også kan gi videre til kunder som har interesse av dette.

Sticos - vi benytter Sticos som oppslagsverk vedrørende regnskap og skatt.

Poweroffice - er vårt CRM program hvor vi holder oversikten over all kommunikasjon med våre kunder, og planlagte/ utførte oppgaver for kundene.

 

 

Les mer

Kontoret har ferielukking i perioden 16-29/7. Ønsker alle våre kunder en god sommer!

© 2012 | PARADIS REGNSKAP AS | Tel: +47 55 92 41 73 | E-post: post@paradisregnskap.no