Fakturering

Fakturering

Vi fakturerer for kunder, eller kundene fakturerer selv, enten i eget fakturaprogram eller direkte i vårt regnskapsprogram.

Vi tilbyr følgende faktureringsløsninger;
-kunden fakturerer selv og vi fører fakturaene manuelt i vårt system.
-kunden fakturerer selv og vi importerer filer til vårt system. Her må først sjekkes ut at fakturaprogrammet kan eksportere filer for import i vårt regnskapsprogram.
-vi fakturerer etter fakturagrunnlag levert fra kunde, enten i post eller på e-post.
-kunden fakturerer direkte i vårt regnskapsprogram v/ web løsning. Pris på dette er etablering kr 1500.- + mva og kr 150.- + mva pr. mnd.Husk at bokføringsloven stiller krav til godkjent fakturasystem, og krav til innhold i en faktura. 
-vi sender ut purringer etter avtale med kunden.
-vi oversender saker til inkasso. Vi har avtale med Akros Inkasso, slik at våre kunder får gunstige betlingelser. Husk at omtvistede saker ikke blir inkassosaker, men må tas i Forliksrådet.

© 2012 | PARADIS REGNSKAP AS | Tel: +47 55 92 41 73 | E-post: post@paradisregnskap.no